Política de privacitat

En Compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les seues dades seran incorporades a un fitxer de titularitat NÚRIA CADENES i ALABÈRNIA, amb CIF: 43426219B, amb la finalitat de respondre a la seua sol·licitud.
Així mateix, l’usuari accepta i consent el tractament automatitzat dels mateixos per part de NÚRIA CADENES i ALABÈRNIA, qui garanteix que les dades recollides no seran cedides a terceres persones ni usades amb un altre fi comercial que no siga per al qual han estat recollides.
Si vosté, vol exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pot fer-ho sol·licitant-ho per escrit al email contacte@nuriacadenes.cat, adjuntant una fotocòpia del seu DNI.