Avís legal

Titularitat del lloc web

www.nuriacadenes.cat, és un domini en internet de titularitat:
Núria Cadenes i Alabèrnia
CIF: 43426219B
C/ Sant Ferran, 12
46001 – València

Núria Cadenes i Alabèrnia, mitjançant aquest espai web, posa a la disposició dels diferents usuaris l’accés i utilització de serveis i informació referits tant al seu àmbit d’actuació com, si es dóna el cas, proporcionats per tercers.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, codis i qualsevol altre material, és propietat de Núria Cadenes i Alabèrnia o de tercers que han autoritzat el seu ús.

La informació i elements divulgats a través d’aquestes pàgines es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Industrial i Intel·lectual. De tal mena que es prohibeix la seua reproducció, distribució i comunicació pública sense l’autorització expressa de Núria Cadenes i Alabèrnia.

Termes i condicions d’ús

Es considera usuari del present lloc web a qualsevol que accediexca i utilitze el mateix. La condició d’usuari comporta la total acceptació de les condicions establertes en el present Avís Legal i en les especials que puguen establir-se per a determinats serveis i utilitats. Els usuaris adquireixen el compromís d’ajustar la seva actuació a les citades condicions i a observar el disposat per la normativa legal, així com a les instruccions i avisos que es posen en el seu coneixement.

Quan siga necessària la utilització d’una contrasenya o nom d’usuari per a accedir a algun contingut o servei d’aquest lloc web, l’usuari queda obligat a mantenir-la en secret i a fer d’ella un ús diligent. En cas de pèrdua o utilització negligent de la contrasenya l’usuari respondrà de la utilització que d’ella haguen pogut fer terceres persones.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta Web sense citar el seu origen o sol·licitar autorització.

Núria Cadenes i Alabèrnia no és responsable del mal ús que els usuaris realitzen dels continguts del seu lloc web i es reserva el dret d’actualitzar, modificar, conservar, eliminar, o impedir l’accés a qualsevol contingut que aparega en el mateix o de tancar-lo sense previ avís.

Núria Cadenes i Alabèrnia no és responsable dels continguts situats fora de la seua web, en els llocs web de tercers, als quals es puga accedir mitjançant enllaços situats en el lloc web nuriacadenes.cat. En el cas de fòrums oberts o espais d’opinió en les seues pàgines web, Núria Cadenes i Alabèrnia no s’obliga a controlar les opinions o informacions abocades pels usuaris, però es reserva el dret a eliminar aquelles que puguen resultar contràries a la legalitat vigent, especialment quan impliquin una vulneració dels drets i llibertats fonamentals, als bons usos i als presents termes i condicions. Núria Cadenes i Alabèrnia no serà responsable de possibles danys o perjudicis que es poguessen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, avaries o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivades per causes alienes a Núria Cadenes i Alabèrnia, o com a conseqüència d’ajustaments o problemes tècnics propis; així com de danys que puguen ser causats per virus informàtics i per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Núria Cadenes i Alabèrnia.